Választási információk

Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év április, május, június vagy július hónapjában, az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a értelmében a korábbiaktól eltérően nem a választás kitűzését követően választja meg a képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, hanem a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és november 30. között.

Az Európai Unió Tanácsa 2023. május 22-én nyugtázta, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmánnyal összhangban és a kérdésnek a Tanács előkészítő szerveiben való megvitatását követően a következő európai parlamenti választásokra 2024. június 6. és 9. között kerül sor.