SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Kéleshalmi Lakosok!

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a szociálisan rászorulók részére.

(1) A támogatásban részesül, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

  1. a) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
  2. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

jogosult.

Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

  1. a) lakatlan az ingatlana,
  2. b) fával nem fűthető az ingatlana,
  3. c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon.
A kérelmeket legkésőbb 2022. december 9. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.

6444 Kéleshalom, Fő utca 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2022. decemberi ülésén dönt.

Tisztelettel:

Szvétek Lajos Róbert

polgármester