Párbeszéd a jövőnkről

Az ukrán-orosz, majd az izraeli-palesztin háború elkerülhetetlenné tette az eddigieknél súlyosabb következményekkel járó világgazdasági recessziót” – írja a Moody’s Investors Service.

Az IMF (a globális fejlődés csökkenésének és az infláció növekedésének prognosztizálása mellett) kérdéseket fogalmaz meg, amelyekre adott válasz közelebb visz a válság okainak és következményeinek megszüntetéséhez.

Érezzük a háborúk negatív következményeit, a gazdasági válság társadalmi- és erkölcsi válsággá növekedését szerte Európában, így Hazánkban is.

Az Alaptörvény VI. cikke szerint „(3) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”

Demokratikus kötelessége tehát minden hazájáért felelősséget érző magyar embernek az, hogy megismerje és terjessze azokat a legnyilvánvalóbb közérdekű adatokat, amelyek Magyarország jövőjét meghatározzák.

Ezért szükséges olyan nyilvános, mindenki számára elérhető konferencia rendezése, amelyek a parlamenti és parlamenten kívüli pártok, a civil szervezetek és a természetes közösségek kifejtik álláspontjukat a jövőnket meghatározó kérdésekről.

Legyen ez a konferencia alapja az idei választásoknak, hogy a választók tudatosan és ne „tiltakozó voksolással” bízzák meg képviseletükkel az arra érdemes személyeket.

Mivel az IMF körültekintő elemzéssel állította össze kérdéssorát, legyen ez a konferencia tematikája, a jelenlegi (föderatív) és ennek alternatívája (a konföderatív) társadalomszervezés szemszögéből egyaránt végezve az elemzést, időpontja pedig a márciusi és áprilisi hetek szombatjai, május 4-i zárórendezvénnyel:

  1. 03. 16.     A föderáció és a konföderáció alapjai

Istenhit. alkotmányosság, társadalomszervezési módszer, dominancia, hatalomgyakorlási- és birtoklási jog, képviseleti rendszer, integráció vagy koordináció, az ember minősítése

  1. 03. 23.     Humanitárius válságra adott válasz

Család és korosztályok, terület, istenhit (vallás), nemzetiség, nevelés-oktatás, egészségügy, nem anyagi érték (kultúra, tudomány), védelem

 03. 30.     A további gazdasági széttagoltság megelőzése

Gazdaság, környezetvédelem

  1. 04. 06.     A globális likviditás fenntartása

Mezőgazdaság és élelmiszeripar, Ipar, Szolgáltatás, Vendéglátás, (idegenforgalom), Kereskedelem, Közlekedés és szállítás

  1. 04. 13.     Az adószorongások kezelése

Államháztartás (költségvetés)

  1. 04. 20.     Az éghajlatváltozás kezelése

Mi az éghajlatváltozás? Milyen tényezők okozzák az éghajlatváltozást? Milyen következményei vannak az éghajlatváltozásnak? Mennyiben érint ez minket? Meg tudjuk állítani az éghajlatváltozást?

  1. 04. 27.     A világjárvány megszüntetése

Elszigetelés, Mentális hatás, Reintegráció (helyreállítás)

  1. 05. 04.     Záró találkozó

Közös nyilatkozat

A konferencia rendezési elvei

Minden előadó azonos időt kap.

Az előadások tartalma és formája nem tartalmazhat személyre vonatkozó becsmérlést és nem szíthat gyűlöletet.

Az előadás nem hivatkozhat titokra, vagy a politikai korrektségre.

 

A Konferencia zárónyilatkozatát az előadók zoom-találkozón készítik el, 2024. április 3-án. Ezen a találkozón résztvevők jogosultak a zárónyilatkozat aláírására. A zárónyilatkozat „közös”- és „külön” véleményt tartalmaz.

 

A konferenciához mindenki csatlakozhat, akár saját számítógépén (mobiltelefonján) keresztül egyénileg, akár településén kialakított közösségben.

A konferencián mindenki elmondhatja véleményét,melőzetes jelentkezés alapján.

Az egyes konferencia-napok belépés kódjai, valamint a jelentkezési lapok a konferencia honlapján érhetőek el. (https://nemzetiegyseg.com/Tortenelmi_alkotmanyossag/Konferencia/konf_index.html)

 

Kelt Szegeden, 2024. február 1-én.

 

Tisztelettel:

  1. Halász József, jogász, programozó matematikus, számítástechnikai szakrevizor, a konferenciát rendező, pártrendszertől független közösség tagja