LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS  

Tárgy:  M9 gyorsforgalmi út, 54. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz előkészítése, tanulmánytervének, környezeti hatástanulmányának elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése – Tájékoztatás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Lakók!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, – mint a Magyar Állam nevében eljáró Megrendelő – ajánlati felhívást tett közzé a tárgyi tervek elkészítésére. A vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján az UNITEF’83 Zrt. és a Tura Terv Kft. alkotta Konzorcium kötött szerződést a munka elvégzésére a Megrendelővel.

A tárgyi létesítmény a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.1.77. pontja szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.

A szoros határidőre tekintettel a tervezési munkát megkezdtük.

Tervezőként célunk, hogy a teljes tervezési folyamat a természetvédelmi, fejlesztési vagy egyéb okból érzékeny területek valamint az érintettek lehető legkisebb zavarásával járjon. A tervezés keretében sor kerül geodéziai mérésekre és geotechnikai feltárásokra is. A mérések során szükségessé válhat idegen területekre való belépés (2012. évi XLVI. tv. 24. § alapján).

A tervezés során szükségessé váló vizsgálatokból fakadó esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M9 gyorsforgalmi út tárgyi szakasza fejlesztésével kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben szíveskedjenek az Önkormányzathoz fordulni, ahol a kölcsönös és folyamatos együttműködés keretében minden egyéb információ rendelkezésre áll.

                                                                     Üdvözlettel:

   
Herpai László kiemelt projektvezető Unitef’83 Zrt   Balogh Imre projektvezető Tura Terv Kft.