KÖZLEMÉNY

A Kisskőrösi Tankerületi Központ az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi fenntartói közleményt adja ki:

Közlemény