EBÖSSZEÍRÁS !

Tisztelt Ebtartó/Ebtulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) rendelkezik az ebek nyilvántartásának szabályáról. Az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Kéleshalom Községi Önkormányzat a fentiekben jelölt jogszabályra hivatkozással Kéleshalom közigazgatási területén ebösszeírást rendel el április-május hónapban.

Az Ávtv. rendelkezése alapján az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatlapot ebenként szükséges kitölteni!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve 2023. 05. 15- ig szíveskedjen benyújtani a Községháza épületébe.

Felhívom a figyelmet, hogy a fent jelölt határnapot követően az adatszolgáltatás elmulasztása miatt állatvédelmi bírság szabható ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1. napjától – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az adatlapot a transzponderrel (chippel) ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebet is be kell jelenteni.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrzi. Amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy az alábbi telefonszám hívható: 06 30/127-9767

Segítő együttműködését és az adatszolgáltatás határidőben történő teljesítését előre is köszönöm!

Kéleshalom, 2023. 03. 30.

Maruzsa Valéria Veronika s.k.

alpolgármester

adatlap