Határozat: Körülhatárolt terület kijelölése, zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedések elrendelése!

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 2023. évi zárlati károsító fertőzés miatt a Kéleshalom 025/26 és 025/27 hrsz.-ú 28983 és 6742 négyzetméter nagyságú területek , 1 km sugarú körben található területeket fertőzött területté jelöli ki!

Az alábbi linkekre kattintva olvasható a Határozat, a tájékoztató és megnézhető a térkép a kijelölt területről:

HATÁROZAT_körülhatárolt terület kijelölése_Kéleshalom

FD_tájékoztató

Keleshalmi_pontok_1_4km-TÉRKÉP

A Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása!

A Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása,
helyreállítása II. ütem” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 projekt keretében dunai vízkivétel és
vízátvezetés tárgyában született határozatok az alábbi linkek megnyitásával olvashatóak:

06716-69-2023_a Duna-Tisza közi Homokhátság 5a, 5b célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú határozat

07031-52 OVF KHV dunaivizkivetel atvezetes – HATAROZAT 11 (1)

Nyilvános árverés!

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínál az NFK megvételre.

A mai nappal (2023. május 19.) az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) közzétételre került egy részletes tájékoztató, valamint sor került az árverési hirdetmények kifüggesztésére.

Az árverések időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást.

Üdvözlettel:

 Csányi Ádám
vagyongazdálkodási szakértő