Települési Arculati Kézikönyv, Településképi rendelettel kapcsolatos lakossági fórum!

 

FELHÍVÁS

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

 

Kéleshalom településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének munkaközi példányát

az Eljr. rendelkezései és Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségre vonatkozó 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és 2017.december 14-én 10 órakor az Önkormányzati Hivatalban tartandó lakossági fórumon ismertetem.

 

A 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján partner Kéleshalom település közigazgatási területén:

  1. a) ingatlannal rendelkező személy
  2. b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  3. c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

 

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben 2017. december 22-ig.

 

Elektronikusan elérhető: www.keleshalom.hu web helyről.

Dokumentumtár/Településterdezési terv – Arculati Kézikönyv)

 

Vélemények, javaslatok elektronikusan a polgarmester@keleshalom.hu címre küldhetők 2017. december 22-ig.

 

 

 

Kéleshalom, 2017. december 6.                                   Szvétek Lajos Róbert

polgármester