Szociális célú tüzelőanyag igénylése!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Kéleshalmi Lakosok !

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a szociálisan rászorulók részére.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén, illetve amennyiben kétséges, hogy a kérelmező rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, környezettanulmány készítése szükséges.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon.
A kérelmeket legkésőbb 2018. november 30. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.

6444 Kéleshalom, Fő utca 2.

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2018. decemberi ülésén dönt.

Tisztelettel:

Szvétek Lajos Róbert

polgármester