Lejáró gyermekvédelmi jogosultságokról

Kedves Szülők!
 
 
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet időszakában lejáró gyermekvédelmi és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet igazolására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom:
 
A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete 8. §-a szerint e rendelet hatálybalépésekor (2020.04.06.) fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzetet kimondó rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.
 
A veszélyhelyzet megszűnését kimondó rendeletről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatjuk.
 
Tisztelettel:
 
Szvétek Lajos
polgármester