A TOP_PLUSZ-2.2.1-21 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

https://www.bacskiskun.hu/fejleszteseink/epueletenergetikai-fejlesztesek-keleshalom-telepuelesen?iframe=true”></iframe>

Az „Épületenergetikai fejlesztések Kéleshalom településen” című pályázat keretében Kéleshalom Községi Önkormányzat (https://keleshalom.hu/) célja a település mindennapjai során központi szerepet betöltő Művelődési Ház energetikai korszerűsítése.

A TOP_PLUSZ-2.2.1-21 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE felhívás keretében a 30,07 millió forint európai uniós támogatás segítségével megújuló energiaként az épületre napelemes rendszer telepítése valósul meg.

A beruházás eredményeként az üzemeltetési költségek csökkenni fognak, mely hatékony forrás felhasználást és gazdaságos épületet eredményez, hisz az energia költségek, a fosszilis vásárolt villamos energia és a vásárolt földgáz költségek is jelentős mértékben csökkennek.

A felújítás által vonzóbbá válik majd a létesítmény, javul a közintézményi infrastruktúra, mely hozzájárul az intézményt használók körülményeinek javításához.

 

A projekt fő megvalósítási helyszíne: 6444 Kéleshalom, Fő u. 4., Hrsz.: 13/2.

Várható befejezés: 2025. június 30.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Maruzsa Valéria Veronika, polgármester

30/962-9752

polgarmester@keleshalom.hu

Kezdőlap

MFP-KOEB/2022 „Kommunális eszköz beszerzése-2022”

Pályázat címe: „Kommunális eszköz beszerzése-2022”

Pályázat kódszáma: MFP-KOEB/2022

Projekt azonosító: 3342550011

Kedvezményezett neve: Kéleshalom Községi Önkormányzat

Támogatási összeg: 14 918 508 Ft

Megvalósítás vége: 2023.02.28.

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2022-ben pályázott a „Kommunális eszköz beszerzése-2022” című, MFP-KOEB/2022 kódszámú, 3342550011 azonosítószámú projekt keretében fűnyíró kistraktor vásárlásra.

Ennek során a 2022. április 20.-án kelt támogatói okirat alapján 14 918 508 forint támogatásban részesültünk. Kéleshalom Községi Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az önkormányzati tulajdonú belterületi közterületek rendezettségére.

Projekt tartalma:

  • 1 db John Deere 1026R traktor fülke nélkül
  • 1 db John Deere 1026R kompat.Peruzzo fűnyíró magas ürítésű kosárral

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00001 Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása

Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása


Kedvezményezett neve: Kéleshalom Községi Önkormányzat

Projekt címe: Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00001

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2024. 10. 31.

A projekt célja: az aktív kulturális és szociális helyszínként szolgáló Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár kerül felújításra, amely a település központi eleme. Egy többfunkciós „U” alakú épület, amelyben helyet kap a közösségi színtér, valamint a könyvtár a kapcsolódó. A fejlesztés a közösségi színtér, valamint a könyvtár és kapcsolódó helyiségeik felújítására vonatkozik, azon épületrész tetőfelújításával, valamint akadálymentesítésével. Így akadálymentes feljáró, valamint mosdó és az eléréséhez vezető út biztosításra kerülnek. Az épület udvarában emellett cserjetelepítés tervezett, valamint előtte akadálymentes parkoló felfestéssel és tábla kihelyezésével kijelölésre kerül.

„A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.”

MFP -AEE/2019 Orvosi eszköz

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program p2019 évi pályázatán orvosi eszköz beszerzésére 1 733 132 Ft  értékben támogatást nyert.

A támogatás célja a településegészségügyi alapellátásának  biztosítása,
feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A
fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi
egyenlőtlenségei.

A támogatásból beszerzére került:

  • 1 db laptop egérrel, oerációs rendszerrel
  • 1 db dokkoló a laptophoz
  • 1 db vényomás holter
  • 1 db mandzsetta a vérnyomás holterhez
  • 1 db otoscop
  • 1 db EKG készülék
  • 1 db sűrgősségi táska.

MFP -NHI/2019 Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

Magyar Falu Program -A Nemzeti és Helyi Identitástudat Erősítése

Projektazonosító:MFP-NHI/2019

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

Támogatás intenzitása: 100%

 

A projekt célja: A fejlesztés hatására javul az épület energetikai besorolása, költséghatékony lesz az épület üzemeltetése. Magyar Falu Program A nemzeti és helyi identitástudat erősítése alprogramhoz teljes mértékben illeszkedik, mivel a projekt meglévő kulturális intézmény fejl

esztésére irányul. Az energetikai fejlesztés nem csak az épület gazdaságos fenntartásához járul hozzá,hanem közvetve a felújított környezet, a közösségi színtérben, könyvtárban  tartandó programok a lakosok helyi identitástudatát is mélyíti,mely elősegíti a lakosság helyben maradását, az elvándorlás csökkentését.

A projekt rövid összefoglalója: Kéleshalom  település művelődési házának felújítási munkái: homlokzati nyílászáró csere, födém szigetelés, részleges tetőszerkezet javítás.

A vissza nem térítendő támogatás összege 9 627 418 Ft, azaz kilencmillió-hatszázhuszonhétezer-négyszáztizennyolc forint.

Beruházás előtt:

Beruházás után:

 

 

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica 2020. – Bírálati lista

Megjelent: 2019. november 20. hétfő, 08:40

Kéleshalom Községi Önkormányzata Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdetett a felsőoktatási tanulmányaikat 2020 szeptemberben megkezdőknek.

sorszám ügyiratszám pályázati azonosító indoklás
1. K/829-4/2019 BURSA-2020-A-1966 A pályázó a benyújtott pályázati anyag alapján, havi 10.000 Ft önkormányzati támogatásban részesül.
2. K/829-3/2019 BURSA-2020-A-0149 A pályázó a benyújtott pályázati anyag alapján, havi 10.000 Ft önkormányzati támogatásban részesül.
3. K/829-5/2019 BURSA-2020-B-0056 A pályázó a benyújtott pályázati anyag alapján, havi 10.000 Ft önkormányzati támogatásban részesül.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01293

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01293

BOROTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, Kéleshalom Községi Önkormányzattal és
Rém Község Önkormányzatával támogatási kérelmet nyújtott be az ASP rendszer
országos csatlakozásához. A támogató szerv Borota Községi Önkormányzat
pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.
Az elnyert támogatás összege 7 millió Ft, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás intenzitása 100 %.
A projekt főbb elemei: eszközbeszerzés, oktatásokon való részvétel, önkormányzati
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez
kapcsolódó feltételek kialakítása, tesztelés, élesítés, projektmenedzsment, kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

TOP-5.3.1- Közösségfejlesztés

Projektazonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015

Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás vége: 2022.03.15.
A projekt célja: Falukönyv, kalendárium készíttetése, helyismereti, helytörténeti
dokumentumok gyűjtése, feltárása
A projekt tartalma: Az internet és telefon egyre szélesebb körben történő
terjeszkedése miatt a papír alapú kapcsolattartás úgymond „kimegy a divatból”.
Ennek kiküszöbölésére szeretnénk a település képeivel ékesített kiadványokat,
kalendáriumokat, képeslapokat kiadatni, melyek előkészületeit közös munkával
együttműködve végeznénk el a település lakosaival.
A projekt várható eredménye: A település népszerűsítése a lakosság körében,
valamint szélesebb ismeretterjesztés, ajándékozási lehetőség az ide érkező
látogatóknak.