TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00001 Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása

Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása


Kedvezményezett neve: Kéleshalom Községi Önkormányzat

Projekt címe: Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00001

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2024. 10. 31.

A projekt célja: az aktív kulturális és szociális helyszínként szolgáló Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár kerül felújításra, amely a település központi eleme. Egy többfunkciós „U” alakú épület, amelyben helyet kap a közösségi színtér, valamint a könyvtár a kapcsolódó. A fejlesztés a közösségi színtér, valamint a könyvtár és kapcsolódó helyiségeik felújítására vonatkozik, azon épületrész tetőfelújításával, valamint akadálymentesítésével. Így akadálymentes feljáró, valamint mosdó és az eléréséhez vezető út biztosításra kerülnek. Az épület udvarában emellett cserjetelepítés tervezett, valamint előtte akadálymentes parkoló felfestéssel és tábla kihelyezésével kijelölésre kerül.

„A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.”

MFP -AEE/2019 Orvosi eszköz

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program p2019 évi pályázatán orvosi eszköz beszerzésére 1 733 132 Ft  értékben támogatást nyert.

A támogatás célja a településegészségügyi alapellátásának  biztosítása,
feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A
fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi
egyenlőtlenségei.

A támogatásból beszerzére került:

  • 1 db laptop egérrel, oerációs rendszerrel
  • 1 db dokkoló a laptophoz
  • 1 db vényomás holter
  • 1 db mandzsetta a vérnyomás holterhez
  • 1 db otoscop
  • 1 db EKG készülék
  • 1 db sűrgősségi táska.

MFP -NHI/2019 Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

Magyar Falu Program -A Nemzeti és Helyi Identitástudat Erősítése

Projektazonosító:MFP-NHI/2019

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

Támogatás intenzitása: 100%

 

A projekt célja: A fejlesztés hatására javul az épület energetikai besorolása, költséghatékony lesz az épület üzemeltetése. Magyar Falu Program A nemzeti és helyi identitástudat erősítése alprogramhoz teljes mértékben illeszkedik, mivel a projekt meglévő kulturális intézmény fejl

esztésére irányul. Az energetikai fejlesztés nem csak az épület gazdaságos fenntartásához járul hozzá,hanem közvetve a felújított környezet, a közösségi színtérben, könyvtárban  tartandó programok a lakosok helyi identitástudatát is mélyíti,mely elősegíti a lakosság helyben maradását, az elvándorlás csökkentését.

A projekt rövid összefoglalója: Kéleshalom  település művelődési házának felújítási munkái: homlokzati nyílászáró csere, födém szigetelés, részleges tetőszerkezet javítás.

A vissza nem térítendő támogatás összege 9 627 418 Ft, azaz kilencmillió-hatszázhuszonhétezer-négyszáztizennyolc forint.

Beruházás előtt:

Beruházás után:

 

 

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica 2020. – Bírálati lista

Megjelent: 2019. november 20. hétfő, 08:40

Kéleshalom Községi Önkormányzata Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdetett a felsőoktatási tanulmányaikat 2020 szeptemberben megkezdőknek.

sorszám ügyiratszám pályázati azonosító indoklás
1. K/829-4/2019 BURSA-2020-A-1966 A pályázó a benyújtott pályázati anyag alapján, havi 10.000 Ft önkormányzati támogatásban részesül.
2. K/829-3/2019 BURSA-2020-A-0149 A pályázó a benyújtott pályázati anyag alapján, havi 10.000 Ft önkormányzati támogatásban részesül.
3. K/829-5/2019 BURSA-2020-B-0056 A pályázó a benyújtott pályázati anyag alapján, havi 10.000 Ft önkormányzati támogatásban részesül.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01293

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01293

BOROTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, Kéleshalom Községi Önkormányzattal és
Rém Község Önkormányzatával támogatási kérelmet nyújtott be az ASP rendszer
országos csatlakozásához. A támogató szerv Borota Községi Önkormányzat
pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.
Az elnyert támogatás összege 7 millió Ft, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás intenzitása 100 %.
A projekt főbb elemei: eszközbeszerzés, oktatásokon való részvétel, önkormányzati
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez
kapcsolódó feltételek kialakítása, tesztelés, élesítés, projektmenedzsment, kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

TOP-5.3.1- Közösségfejlesztés

Projektazonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015

Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás vége: 2022.03.15.
A projekt célja: Falukönyv, kalendárium készíttetése, helyismereti, helytörténeti
dokumentumok gyűjtése, feltárása
A projekt tartalma: Az internet és telefon egyre szélesebb körben történő
terjeszkedése miatt a papír alapú kapcsolattartás úgymond „kimegy a divatból”.
Ennek kiküszöbölésére szeretnénk a település képeivel ékesített kiadványokat,
kalendáriumokat, képeslapokat kiadatni, melyek előkészületeit közös munkával
együttműködve végeznénk el a település lakosaival.
A projekt várható eredménye: A település népszerűsítése a lakosság körében,
valamint szélesebb ismeretterjesztés, ajándékozási lehetőség az ide érkező
látogatóknak.

TOP-3.1.1 – Közlekedésfejlesztés

 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tompán és Kéleshalmon

 

Önkormányzatunk  TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 2017 évi pályázatán

28.500.000 Ft, azaz tizennyolcmillió forint értékben támogatást nyert.

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás vége: 2019.12.31.

A projekt célja: közúti, közösségi közlekedés fejlesztése, buszmegállók felújítása, parkoló, kerékpár tároló építés

A projekt tartalma: A település kül- és belterületén lévő buszmegállók felújítása, ezekhez kapcsolódóan padkastabilizáció építése. A Fő utca mentén, a községházával szemben az út jobb oldalán egy 6 férőhelyes parkoló kerül kialakításra. Valamint kerékpárosbarát közösségi közlekedést használóknak a biztonságos, fedett helyen való hosszabb tárolási lehetőség kialakításához egy előgyártott kerékpár tároló elhelyezése.

A projekt várható eredménye: Az autóbusszal történő közlekedés alap működéséhez szükséges feltételek fejlesztése buszöblök, megállóhelyek, fordulók kialakításával és felújításával. Továbbá a kerékpárosok érdekeit is védve meglévő buszmegállóhoz kerékpártároló kihelyezése, mely biztosítja a biztonságos és védett helyen történő kerékpártárolást hosszabb időre is.

 

 

VP6-7.4.2.2-26 Művelődési ház bővítése, átalakítása

„Művelődési ház, könyvtár épület bővítése”
Projektazonosító: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
Támogatás mértéke: 95 %
Megvalósítás vége: 2018.09.30.
A projekt célja Átalakításra kerül az épület. Beszerzésre kerül 4 db számítógép. és
1 db multifunkciós nyomtató. Berendezésre kerül a kibővített könyvtár épület
különböző bútorokkal, berendezési tárgyakkal.

A projekt tartalma:
A könyvtár nyugati falának kibontásával, a könyvtár helyisége megduplázódik, az
épület egységesebbé válik.
A művelődési ház nagytereméből a szabadba nyíló kihasználatlan előteret
megosztjuk. A nagyobb fele raktárként funkcionál, míg a kisebb megmarad
kijáratnak. A kazánház bejárata emiatt az egyik külső ablak helyére kerül.
A könyvtár épület hőszigetelése is elengedhetetlen.
A nyílászárók korszerű, háromrétegű hőszigetelt üvegezéses szerkezettel ellátott
műanyag szerkezetű, barna színű nyílászárókra cseréljük.
Eszközbeszerzés:
A könyvtár kibővítésével keletkezett teret megfelelő bútorzattal kívánjuk ellátni.
Számítógépasztalok, székek, könyvespolcok és zárható szekrények kerülnek
beszerzésre. A számítógép állomásokat is bővítjük, hogy megfeleljünk az eMagyarország Pont feltételeinek és az igényeknek megfelelően több lakost tudjunk
internethez juttatni. Ennek céljából 4 db munkaállomást és 1 db nagy teljesítményű
Multifunkciós nyomtató.