Szabadtéri tüzek megelőzése

Fokozott figyelem – Szabadtéri tűz

Forrás: https://bacs.katasztrofavedelem.hu/23625/hirek/248580/fokozott-figyelem-szabadteri-tuz

Sokan a tavaszias, jó időt kihasználva ilyenkor égetik el a kerti zöldhulladékot, valamint egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ennek során fokozott figyelmet kell fordítani az évről évre jelentkező veszélyforrásra: a szabadtéri tűzre. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez ez az időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan továbbterjedhetnek.

Az erdő- és vegetációtüzek tekintetében két fokozottan veszélyes időszak van. Az egyik kora tavasszal, ezek az úgynevezett „tavaszi tüzek”, melyek többsége a tavaszi kerti tevékenységhez köthetőek. A jó időt kihasználva a kert és telek tulajdonosok ilyenkor égetik el a száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot. A második kiemelt tűzkockázatú időszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hónapokban főleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdőtűz pusztításának. 

A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vegetációtüzek 70-75 százaléka. Ilyenkor Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek különféle okokból keletkezhetnek, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető vissza. Ezek a tüzek jelentős természeti károkat okozhatnak. Sok esetben az előző évből megmaradt elgazosodott növényzet felszámolása érdekében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt. A tűzoltóságtól viszont nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás veszélyes az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az elsődleges feladat.

A száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a települések önkormányzatai rendeletbe szabályozhatják, és feltételekhez kötötten engedélyezhetik. Azokon a településeken ahol a helyi önkormányzat ezekről nem rendelkezik tilos a száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék belterületi égetése. A kerti hulladékok hasznosításában alternatív környezetkímélő megoldást jelenthet a házi komposztálás. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a zöldhulladék elszállíttatása is jó választás, mely több településen megoldott.

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok vonatkozásában, a külterületen történő égetést, hasonlóan a belterületen végzett égetéshez, nem teszi lehetővé, kivéve, ha azt más jogszabály engedélyezi.

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat nem rendelkezik a szabadtéri égetésről önkormányzati rendelettel, abban az esetben e tevékenység sem belterületen, sem külterületen nem végezhető. 

Amennyiben a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét külterületen, azt a terület tulajdonosának, használójának írásban be kell jelentenie az égetés megkezdése előtt 5 nappal, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság). A bejelentést a következő e-mail címre kell megküldeni: bacs.titkarsag@katved.gov.hu.

A bejelentésnek tartalmaznia kell irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét. A bejelentést ingyenesen lehet megtenni.

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány előírást megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy csakis a tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz növényeket, amikor azt a helyi önkormányzati rendeletek lehetővé teszik.

• A kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, de az önkormányzatok rendeletben engedélyezhetik a belterületi égetést bizonyos keretek között /meghatározott nap(okon) és időpont(okban)/.

• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.

• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet égetésére, ahol személyi biztonságot nem veszélyeztetünk és vagyoni, környezeti kárt nem okozunk.

• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve ipari eredetű hulladékot pld.: gumit, műanyagot.

• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a vasút közelében történő szabadtéri égetés következtében keletkező füst veszélyeztetheti a közúti és a vasúti forgalmat.

• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után gondoskodjunk a folyamatos őrzésről, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.

• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk a tűzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet égetése során a szeles időjárás következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb területre, illetve lakó- és nyaralóépületre.

• Biztosítsuk a tűz eloltásához és az esetleges továbbterjedés megakadályozásához szükséges eszközöket, mint például lapát, gereblye, tűzoltó készülék, oltóvíz.

• Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelően eloltottuk-e a tűzet, nem áll-e fent a visszagyulladás veszélye. A helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz értesítsük a tűzoltókat. A tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.

Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az előírásokat?

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő akár 3.000.000-, Forintig terjedő tűzvédelmi bírság is kiszabható, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.

Kapcsolódó dokumentumok:

Bejelentőlap (2021.02.25.)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS  

Tárgy:  M9 gyorsforgalmi út, 54. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz előkészítése, tanulmánytervének, környezeti hatástanulmányának elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése – Tájékoztatás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Lakók!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, – mint a Magyar Állam nevében eljáró Megrendelő – ajánlati felhívást tett közzé a tárgyi tervek elkészítésére. A vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján az UNITEF’83 Zrt. és a Tura Terv Kft. alkotta Konzorcium kötött szerződést a munka elvégzésére a Megrendelővel.

A tárgyi létesítmény a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.1.77. pontja szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.

A szoros határidőre tekintettel a tervezési munkát megkezdtük.

Tervezőként célunk, hogy a teljes tervezési folyamat a természetvédelmi, fejlesztési vagy egyéb okból érzékeny területek valamint az érintettek lehető legkisebb zavarásával járjon. A tervezés keretében sor kerül geodéziai mérésekre és geotechnikai feltárásokra is. A mérések során szükségessé válhat idegen területekre való belépés (2012. évi XLVI. tv. 24. § alapján).

A tervezés során szükségessé váló vizsgálatokból fakadó esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M9 gyorsforgalmi út tárgyi szakasza fejlesztésével kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben szíveskedjenek az Önkormányzathoz fordulni, ahol a kölcsönös és folyamatos együttműködés keretében minden egyéb információ rendelkezésre áll.

                                                                     Üdvözlettel:

   
Herpai László kiemelt projektvezető Unitef’83 Zrt   Balogh Imre projektvezető Tura Terv Kft.

Elindult a mobiltelefon szolgáltatás kéleshalmán!

A Magyar TelekomNyrt berakta a település karácsonyfája alá az ajándékát, elindult a mobiltelefon szolgáltatás.

Egyelőre a Telekomos   előfizetők élvezhetik, hogy végre tudnak telefonálni településünkön, de a Vodafone-nal is folyamatban vannak a tárgyalások, jövőre indulnak ők is.

 

A telefonálási lehetőség mellett szélessávú 4G-s internetkapcsolat is elérhető.

 

telo