A legfontosabb tudnivalók a védettségi igazolványról!

A legfontosabb tudnivalók a védettségi igazolványról

2021. február 13. 9:48

Megjelent a védettségi igazolvány bevezetéséről szóló kormányrendelet.

A rendelet a Magyar Közlöny 21. számában olvasható, amely 2021. február 12-én jelent meg.

Ez alapján háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget:

  • ha valaki megkapta a védőoltást (az állam hivatalból kipostázza a kártyát), vagy
  • ha igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen (az állam hivatalból kipostázza a kártyát), illetve
  • ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazoljaa fertőzésen való átesését is. Ebben az esetben a védettségi igazolványt elektronikus útonvagy személyesen is lehet igényelni bármely kormányablakban.

Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell igényelnie az igazolványt. Az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát, annak kiállítást külön nem kell kérni. A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmazza majd a védőoltás idejét, valamint típusát.

Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor a fertőzésből való felgyógyulás napja jelenti a védettség kezdetét. A felgyógyulás napja az az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor negatív PCR-tesztje vagy antigén gyorstesztje lett miután korábban pozitív tesztje(i) volt(ak). Abban az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazoló pozitív tesztje van, de több teszt nem készült – mert pl. tünetmentes, enyhe tünetes volt és otthoni karanténban maradt – akkor a teszt utáni 10. nap a felgyógyulás hivatalos napja. A védettségi igazolvány érvényessége az igazolt felgyógyulást követő 6 hónap. A kártya ebben az esetben is ingyenes, az állam hivatalból postázza, annak kiállítást külön nem kell kérni.

Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt, akkor igazolhatja a fertőzésen való átesését ellenanyag-vizsgálattal is. Ebben az esetben a vizsgálat önköltséges, de hatósági áras lesz, amelynek összege 11 000 forint. Emellett ki kell fizetnie a védettségi igazolvány kiállításnak 3000 forintos összegét is. Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap. Ebben az esetben a védettségi igazolványt elektronikus úton (a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon), vagy személyesen is lehet igényelni bármely kormányablakban.

 

A védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet igazolni. Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció az oltott nevét, az érintett TAJ számát, az oltás idejét, a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg.

kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, és az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

(kormany.hu)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztató!

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláskeresőnek, aki

– a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és

– az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és

– az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és

– rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 év szolgálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és

– korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-művészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent leírt feltételek mindegyike teljesül.

A feltételként előírt 45 nap álláskeresési járadékban való részvétel több időszakból is összetevődhet.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, 2021-ben bruttó 66.960 Ft. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a fentiek szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

A folyósítás időtartama:

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának napja. A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Az ellátás időtartama alatt, teljes körűen érvényes a betegbiztosítás, és szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj szempontjából.

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-015

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztató!

Ügyfélfogadási szünet lesz a jánoshalmi Kormányablakban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormányablak a Jánoshalma Béke tér 1. szám alól a Jánoshalma, Kölcsey u. 12. szám alá költözik, ezért az ügyfélfogadás szünetel 2021. március 16. és március 19. közötti napokon. 2021. március 22. napjától az ügyintézés a Kölcsey utcában folytatódik.

A szünet ideje alatt kérelmeiket benyújthatják Baján, a Deák Ferenc utca 11-13., Bácsalmáson a Gróf Teleki u. 4-8., a illetve Kiskunhalason, a Szilády Áron u. 19. szám alatti Kormányablakban.

Beadványaikat bizonyos ügytípusok esetében az érintett napokon elektronikusan, e-papíron keresztül is be tudják nyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakokban csak időpontfoglalással lehet ügyeket intézni. Időpontot foglalhat a 1818 kormányzati ügyfélvonalon, a Központi Időpontfoglaló internetes alkalmazásban és a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon keresztül.

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal alábbi telefonszámán kérhető: Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-270

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

FELHÍVÁS A TŰZESETI HALÁLOZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

 

A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente átlagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szociálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb személyek vannak kitéve.

Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része a fűtési szezon hónapjaihoz köthető.

A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng volt.

 

A tűzeseti halálozások számának csökkentése érdekében az alábbi alapvető tűzvédelmi előírások betartására szükséges felhívni az érintettek figyelmét:

 

–           Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, tűzhely) a kipattanó szikra ellen védelmet kell biztosítani megfelelő méretű, nem éghető anyagú tálca alkalmazásával!

–           Tüzelő- és fűtő berendezés valamint annak kéménye közelében – minimum 1 méteres környezetében – éghető anyagot ne tároljunk!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésben szemét, ruhanemű és egyéb hulladék égetése a kémény károsodását, későbbi tűz keletkezését okozhatja!

–           Csak megfelelő műszaki állapotban lévő Tüzelő- és fűtő berendezést használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen ellenőriztessük szakemberrel.

–           Az égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, szükség esetén tisztíttassuk kéményseprővel.

–           Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag kukában, zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizárólag nem éghető edényzetbe öntsük!

–           Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszélyes! (adventi koszorú, mécses, stb)

–           Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűzhelyen!

 

TEGYÜNK   A   TŰZESETI   HALÁLESETEK   CSÖKKENTÉSE   ÉRDEKÉBEN!

Személyi jövedelemadó 1%-a

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak.

Kéleshalom Község Fejlődéséért Közalapítvány  alapító okiratban foglalt célja: „A kéleshalmi óvoda, iskola és művelődési intézmények támogatása, ezen belül az Önkormányzati kötelező feladatok közül a közművelődési feladatok ellátása, A helyi infrastruktúra fejlődésének előmozdítása, Az országos jelentőségű természetvédelmi terület (ősborókás) védelme, megismerésének támogatása”

Tevékenységünk kapcsán legutóbb az általános iskola udvarán egy kerékpártároló alapját rakatuk le és letérköveztük. terveink szerint szeretnénk az idei évben befejezni és tetőt is rakni rá.

Amennyiben egyet ért a fenti célokkal , és ezek  támogatásával, úgy kérem,  támogassa alapítványunkat adója 1%-nak felajánlásával.

 

Adószámunk: 18353578-1-03

 

Köszönettel:

 

Szvétek Lajos Róbert polgármester

Rostás Róbert a kuratórium  elnöke

Kútamnesztia: három év haladékot adtak az engedélyre a megyénkben is

Három évvel meghosszabbodott az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra hazánkban. A vízgazdálkodási törvény tavalyi módosításával 2023 végéig kitolódott a szankciómentes engedélyeztetés határideje.

A tavaly elfogadott törvénymódosítással az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának határideje 2023. de­cember 31-re változott. Tehát azok a létesítők vagy üzemeltetők, akik eddig az időpontig kérelmezik az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, mentesülnek a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.
A fúrt kutaknak megyénkben is fontos szerepük van, hiszen tanyai háztartások, gazdaságok, hobbikertek ivóvízellátását, illetve a locsolást és az állatok itatását is biztosították és biztosítják velük napjainkban is sok helyen.

Az idén január 1-én hatályba lépett jogszabály alapján az Agrárminisztérium kútamnesztiát hirdetett a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő, mezőgazdasági öntözési célú kutakra.

A törvénymódosítás emellett lényeges egyszerűsítést hajt végre a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vétele és a vízjogi engedélyezése tekintetében azzal, hogy a bonyolult engedélyeztetési eljárás helyett egy egyszerűsített adatlapon történő bejelentés-kötelessé válik, ha a vízkivétel kizárólag talajvízből történik.

A gazdák számára ez az érdemi egyszerűsítés költséget, időt és adminisztrációs terhet is csökkent.

Az egyéb, mélyebb kutak létesítése és üzemeltetése azonban továbbra is vízjogi engedélyhez kötött marad.

A szaktárca becslései alapján hazánkban tíz- és százezer közé tehető az ilyen engedély nélkül üzemelő öntözőkutak száma, amelyek a felszín alatti vízkészletek védelmének szempontjából is kockázatot jelenthetnek. A Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara szerint egy olyan egyszerű és költséghatékony eljárás szükséges az engedély nélküli kutak lega­lizálásához, amely elsősorban az illegális kutak feltérképezését irányozza elő.

Mint írták: ezzel – bár vízgazdálkodási szempontból nem lenne teljes az adatbázis – lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyezőforrások nagyobb arányú megismerése. Gazdasági szempontból pedig mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői engedélyezésű, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna anyagi terhet sem az államra, sem az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők számára.

Módosult a mezőgazdasági öntözési kutakra vonatkozó hatáskör

A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményekkel kapcsolatos vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskört, országos illetékességgel a Nemzeti Földügyi Központ látja el. Az ügyfelekre nézve ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló kutakra vonatkozó kérelmet 2021. január elsejét követően a Nemzeti Földügyi Központhoz kell benyújtani, melynek székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., levélcím: 1590 Budapest, Pf.: 195, telefonszám: +36-1-467-6700.

Forrás: baon.hu, bacskiskun.hu

 

https://www.bacskiskun.hu/hirek/kutamnesztia-harom-ev-haladekot-adtak-az-engedelyre-megyenkben-is 

 

Bursa Hungarica támogatások

Bursa Hungarica támogatások összesített adatai

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához Kéleshalom Községi Önkormányzat is csatlakozott. A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.

A pályázatok benyújtási határideje 2020. november 5. volt, határidőn belül összesen 4 pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba,  ebből 2 fő „A” típusú és 2 fő „B” típusú,  kiírt pályázatra adta be jelentkezését

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat mind a 4 főt támogatásban részesítette, melynek havi összege összesen 40.000,- Ft. A támogatást 10 hónapon keresztül – két tanulmányi félév során – kapják a jogosultak.

Bursa Hungarica összesített adatok

„A” típusú támogatottak

„B” típusú támogatottak

Pályázók száma

2 fő

2 fő

Érvényes pályázatok száma

2 fő

2 fő

Támogatottak száma

2 fő

2 fő

Összes megítélt támogatás

20.000,- Ft/hó

20.000,- Ft/hó

Támogatás átlagos mértéke

10.000,- Ft/hó

10.000,- Ft/hó

Az önkormányzat döntéséről 2020. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.