Közlemény az ügyfélfogadás rendjéről

Tisztelt Kéleshalmiak, kedves ügyfeleink!

 

A Kormány 104/2021.(III.5.) Rendelet 12.§ 2) bekezdése értelmében „A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.”

 

Ez azt jelenti, hogy 2021. március 8-tól 2021.márcis 22-ig nincs, nem lehet személyes ügyfélfogadás!

Amennyiben szükséges, az alábbi elérhetőségeken tudják felvenni velünk a kapcsolatot:

Email címünk: hivatal@keleshalom.hu

Telefonos elérhetőségek:

 • Hivatal telefonszáma: 06-77/552-900
  • Polgármester: 1-es mellék
  • Jegyző: 2-es mellék
  • Szociális ügyek: 3-as mellék
  • Adóügyek, kifüggesztések: 4-es mellék
  • Pénzügy, számlázás: 5-ös mellék
 • Anyakönyvvezetők:
  • Kovács Gáborné 06-70/935-4013
  • Báló Csilla 06-70/376-7054

 

Megértésüket megköszönve, mindenkinek jó egészséget kívánva:

 

Szvétek Lajos Róbert

polgármester

A legfontosabb tudnivalók a védettségi igazolványról!

A legfontosabb tudnivalók a védettségi igazolványról

2021. február 13. 9:48

Megjelent a védettségi igazolvány bevezetéséről szóló kormányrendelet.

A rendelet a Magyar Közlöny 21. számában olvasható, amely 2021. február 12-én jelent meg.

Ez alapján háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget:

 • ha valaki megkapta a védőoltást (az állam hivatalból kipostázza a kártyát), vagy
 • ha igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen (az állam hivatalból kipostázza a kártyát), illetve
 • ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazoljaa fertőzésen való átesését is. Ebben az esetben a védettségi igazolványt elektronikus útonvagy személyesen is lehet igényelni bármely kormányablakban.

Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell igényelnie az igazolványt. Az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát, annak kiállítást külön nem kell kérni. A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmazza majd a védőoltás idejét, valamint típusát.

Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor a fertőzésből való felgyógyulás napja jelenti a védettség kezdetét. A felgyógyulás napja az az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor negatív PCR-tesztje vagy antigén gyorstesztje lett miután korábban pozitív tesztje(i) volt(ak). Abban az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazoló pozitív tesztje van, de több teszt nem készült – mert pl. tünetmentes, enyhe tünetes volt és otthoni karanténban maradt – akkor a teszt utáni 10. nap a felgyógyulás hivatalos napja. A védettségi igazolvány érvényessége az igazolt felgyógyulást követő 6 hónap. A kártya ebben az esetben is ingyenes, az állam hivatalból postázza, annak kiállítást külön nem kell kérni.

Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt, akkor igazolhatja a fertőzésen való átesését ellenanyag-vizsgálattal is. Ebben az esetben a vizsgálat önköltséges, de hatósági áras lesz, amelynek összege 11 000 forint. Emellett ki kell fizetnie a védettségi igazolvány kiállításnak 3000 forintos összegét is. Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap. Ebben az esetben a védettségi igazolványt elektronikus úton (a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon), vagy személyesen is lehet igényelni bármely kormányablakban.

 

A védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet igazolni. Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció az oltott nevét, az érintett TAJ számát, az oltás idejét, a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg.

kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, és az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

(kormany.hu)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztató!

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláskeresőnek, aki

– a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és

– az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és

– az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és

– rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 év szolgálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és

– korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-művészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent leírt feltételek mindegyike teljesül.

A feltételként előírt 45 nap álláskeresési járadékban való részvétel több időszakból is összetevődhet.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, 2021-ben bruttó 66.960 Ft. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a fentiek szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

A folyósítás időtartama:

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának napja. A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Az ellátás időtartama alatt, teljes körűen érvényes a betegbiztosítás, és szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj szempontjából.

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-015

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztató!

Ügyfélfogadási szünet lesz a jánoshalmi Kormányablakban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormányablak a Jánoshalma Béke tér 1. szám alól a Jánoshalma, Kölcsey u. 12. szám alá költözik, ezért az ügyfélfogadás szünetel 2021. március 16. és március 19. közötti napokon. 2021. március 22. napjától az ügyintézés a Kölcsey utcában folytatódik.

A szünet ideje alatt kérelmeiket benyújthatják Baján, a Deák Ferenc utca 11-13., Bácsalmáson a Gróf Teleki u. 4-8., a illetve Kiskunhalason, a Szilády Áron u. 19. szám alatti Kormányablakban.

Beadványaikat bizonyos ügytípusok esetében az érintett napokon elektronikusan, e-papíron keresztül is be tudják nyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakokban csak időpontfoglalással lehet ügyeket intézni. Időpontot foglalhat a 1818 kormányzati ügyfélvonalon, a Központi Időpontfoglaló internetes alkalmazásban és a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon keresztül.

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal alábbi telefonszámán kérhető: Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-270

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

FELHÍVÁS A TŰZESETI HALÁLOZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

 

A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente átlagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szociálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb személyek vannak kitéve.

Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része a fűtési szezon hónapjaihoz köthető.

A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng volt.

 

A tűzeseti halálozások számának csökkentése érdekében az alábbi alapvető tűzvédelmi előírások betartására szükséges felhívni az érintettek figyelmét:

 

–           Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, tűzhely) a kipattanó szikra ellen védelmet kell biztosítani megfelelő méretű, nem éghető anyagú tálca alkalmazásával!

–           Tüzelő- és fűtő berendezés valamint annak kéménye közelében – minimum 1 méteres környezetében – éghető anyagot ne tároljunk!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésben szemét, ruhanemű és egyéb hulladék égetése a kémény károsodását, későbbi tűz keletkezését okozhatja!

–           Csak megfelelő műszaki állapotban lévő Tüzelő- és fűtő berendezést használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen ellenőriztessük szakemberrel.

–           Az égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, szükség esetén tisztíttassuk kéményseprővel.

–           Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag kukában, zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizárólag nem éghető edényzetbe öntsük!

–           Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszélyes! (adventi koszorú, mécses, stb)

–           Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűzhelyen!

 

TEGYÜNK   A   TŰZESETI   HALÁLESETEK   CSÖKKENTÉSE   ÉRDEKÉBEN!