Bursa Hungarica támogatások

Bursa Hungarica támogatások összesített adatai

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához Kéleshalom Községi Önkormányzat is csatlakozott. A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.

A pályázatok benyújtási határideje 2020. november 5. volt, határidőn belül összesen 4 pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba,  ebből 2 fő „A” típusú és 2 fő „B” típusú,  kiírt pályázatra adta be jelentkezését

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat mind a 4 főt támogatásban részesítette, melynek havi összege összesen 40.000,- Ft. A támogatást 10 hónapon keresztül – két tanulmányi félév során – kapják a jogosultak.

Bursa Hungarica összesített adatok

„A” típusú támogatottak

„B” típusú támogatottak

Pályázók száma

2 fő

2 fő

Érvényes pályázatok száma

2 fő

2 fő

Támogatottak száma

2 fő

2 fő

Összes megítélt támogatás

20.000,- Ft/hó

20.000,- Ft/hó

Támogatás átlagos mértéke

10.000,- Ft/hó

10.000,- Ft/hó

Az önkormányzat döntéséről 2020. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.