Bursa Hungarica támogatások


2021/01/13Maruzsa Valéria

Bursa Hungarica támogatások összesített adatai

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához Kéleshalom Községi Önkormányzat is csatlakozott. A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.

A pályázatok benyújtási határideje 2021. november 5. volt, határidőn belül összesen 4 pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba,  ebből 1 fő „A” típusú ,  kiírt pályázatra adta be jelentkezését. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat mind a 1 főt támogatásban részesítette, melynek havi összege összesen 10.000,- Ft. A támogatást 10 hónapon keresztül – két tanulmányi félév során – kapják a jogosultak.

Bursa Hungarica összesített adatok
„A” típusú támogatottak „B” típusú támogatottak
Pályázók száma 1 fő 0 fő
Érvényes pályázatok száma 1 fő 0 fő
Támogatottak száma 1 fő 0 fő
Összes megítélt támogatás 10.000,- Ft/hó 0 Ft/hó
Támogatás átlagos mértéke 10.000,- Ft/hó 0 Ft/hó

Az önkormányzat döntéséről 2021. december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.