Sajtóközlemény Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása

 

Kéleshalom Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be TOP_PLUSZ-1.2.1-21 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK felhívásra „Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár felújítása” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00001). A projekt keretében 50 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a település központi elemének, a többfunkciós közösségi színtérnek a felújítása.

 

A fejlesztés során az aktív kulturális és szociális helyszínként szolgáló Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár kerül felújításra. Egy többfunkciós „U” alakú épület, amelyben helyet kap a közösségi színtér, valamint a könyvtár a kapcsolódó helyiségekkel.

A fejlesztés a közösségi színtér, valamint a könyvtár és kapcsolódó helyiségeik felújítására vonatkozik tetőfelújítással, valamint akadálymentesítéssel. Így akadálymentes feljáró, valamint mosdó és az eléréséhez vezető út biztosításra kerülnek.

Az épület udvarában emellett cserjetelepítés tervezett, valamint előtte akadálymentes parkoló felfestéssel és tábla kihelyezésével is kijelölésre kerül.

A projekt fő megvalósítási helyszíne: 6444 Kéleshalom, Fő utca, 13/2 hrsz.

 

„A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.”

 

További információ kérhető:

Szvétek Lajos, polgármester

polgarmester@keleshalom.hu

http://keleshalom.hu/

2022. július 1

Szabadtéri tüzek megelőzése

Fokozott figyelem – Szabadtéri tűz

Forrás: https://bacs.katasztrofavedelem.hu/23625/hirek/248580/fokozott-figyelem-szabadteri-tuz

Sokan a tavaszias, jó időt kihasználva ilyenkor égetik el a kerti zöldhulladékot, valamint egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ennek során fokozott figyelmet kell fordítani az évről évre jelentkező veszélyforrásra: a szabadtéri tűzre. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez ez az időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan továbbterjedhetnek.

Az erdő- és vegetációtüzek tekintetében két fokozottan veszélyes időszak van. Az egyik kora tavasszal, ezek az úgynevezett „tavaszi tüzek”, melyek többsége a tavaszi kerti tevékenységhez köthetőek. A jó időt kihasználva a kert és telek tulajdonosok ilyenkor égetik el a száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot. A második kiemelt tűzkockázatú időszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hónapokban főleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdőtűz pusztításának. 

A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vegetációtüzek 70-75 százaléka. Ilyenkor Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek különféle okokból keletkezhetnek, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető vissza. Ezek a tüzek jelentős természeti károkat okozhatnak. Sok esetben az előző évből megmaradt elgazosodott növényzet felszámolása érdekében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt. A tűzoltóságtól viszont nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás veszélyes az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az elsődleges feladat.

A száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a települések önkormányzatai rendeletbe szabályozhatják, és feltételekhez kötötten engedélyezhetik. Azokon a településeken ahol a helyi önkormányzat ezekről nem rendelkezik tilos a száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék belterületi égetése. A kerti hulladékok hasznosításában alternatív környezetkímélő megoldást jelenthet a házi komposztálás. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a zöldhulladék elszállíttatása is jó választás, mely több településen megoldott.

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok vonatkozásában, a külterületen történő égetést, hasonlóan a belterületen végzett égetéshez, nem teszi lehetővé, kivéve, ha azt más jogszabály engedélyezi.

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat nem rendelkezik a szabadtéri égetésről önkormányzati rendelettel, abban az esetben e tevékenység sem belterületen, sem külterületen nem végezhető. 

Amennyiben a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét külterületen, azt a terület tulajdonosának, használójának írásban be kell jelentenie az égetés megkezdése előtt 5 nappal, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság). A bejelentést a következő e-mail címre kell megküldeni: bacs.titkarsag@katved.gov.hu.

A bejelentésnek tartalmaznia kell irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét. A bejelentést ingyenesen lehet megtenni.

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány előírást megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy csakis a tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz növényeket, amikor azt a helyi önkormányzati rendeletek lehetővé teszik.

• A kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, de az önkormányzatok rendeletben engedélyezhetik a belterületi égetést bizonyos keretek között /meghatározott nap(okon) és időpont(okban)/.

• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.

• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet égetésére, ahol személyi biztonságot nem veszélyeztetünk és vagyoni, környezeti kárt nem okozunk.

• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve ipari eredetű hulladékot pld.: gumit, műanyagot.

• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a vasút közelében történő szabadtéri égetés következtében keletkező füst veszélyeztetheti a közúti és a vasúti forgalmat.

• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után gondoskodjunk a folyamatos őrzésről, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.

• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk a tűzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet égetése során a szeles időjárás következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb területre, illetve lakó- és nyaralóépületre.

• Biztosítsuk a tűz eloltásához és az esetleges továbbterjedés megakadályozásához szükséges eszközöket, mint például lapát, gereblye, tűzoltó készülék, oltóvíz.

• Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelően eloltottuk-e a tűzet, nem áll-e fent a visszagyulladás veszélye. A helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz értesítsük a tűzoltókat. A tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.

Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az előírásokat?

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő akár 3.000.000-, Forintig terjedő tűzvédelmi bírság is kiszabható, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.

Kapcsolódó dokumentumok:

Bejelentőlap (2021.02.25.)

ngyenes 120 órás angol és német nyelvtanfolyamok – őszi kezdéssel – GINOP-6.1.3 pályázat keretén belül – utolsó részvételi lehetőség!

még mindig van lehetőség csatlakozni ősszel induló képzéseinkre – ezek a képzések lesznek viszont az utolsók, amelyek indulnak, mert a pályázat hamarosan kifut.

 

Európai uniós pályázati kereteken belül megvalósuló 120 órás ingyenes, online angol vagy német nyelvi képzéseket indítunk olyan személyek részére, akik

  • 16 és 65 év közöttiek,
  • Bács-Kiskun megyei (lakcím kártyán szereplő állandó v. tartózkodási cím) lakosok,
  • felsőfokú (főiskolai v .egyetemi diplomával) végzettséggel NEM rendelkeznek.

 

A tanfolyamok csak online formában (zoom rendszerben), heti két alkalommal az esti időszakban kerülnek megtartásra. 12-14 fős csoportok indulnak. A jelentkezőket a sikeres regisztráció és szintfe​lmérő teszt kitöltése után azonnal keressük a megadott elérhetőségein. Aki teljesen kezdő csoportba szeretne kerülni, annak nem szükséges tesztet kitöltenie.

 

 

Honlapunkon további leírást (részvételi feltételekkel), információt találhat:

 

http://www.coventry.hu/index.php?lang=hu&f=ingyenes-online-angol-nyelvtanfolyam-2021&v=1

MOBIL KORMÁNYABLAK KÉLESHALMÁN!

2021.10.11-én 13:00-15:00-ig a Művelődési ház előtti parkolóban ismét várja kedves ügyfeleit a mobil Kormányablak!

A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
  • útlevél ügyintézés
  • diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
  • parkolási igazolvány ügyintézés
  • vezetői engedély ügyintézés
  • szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérelmek

A busznál kerül megtartásra az ügysegédi ügyfélfogadás.

Fentiek miatt az ügysegédi óra 2021. október 12. napján elmarad.

DIÁKMUNKA!!!

Kedves Diákok!

2021.évben ismét meghirdetésre kerül a nyári diákmunka 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok részére, Július 1. és  augusztus 31. között napi 6 órában.  Kérem, mielőtt regisztráltok a Jánoshalmi Foglalkoztatási osztályon keressétek meg Vékony Zsuzsannát kéleshalmi hivatalban (77/200-156) hogy ki melyik hónapba szeretne jönni!