DIÁKMUNKA!!!

Kedves Diákok!

2021.évben ismét meghirdetésre kerül a nyári diákmunka 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok részére, Július 1. és  augusztus 31. között napi 6 órában.  Kérem, mielőtt regisztráltok a Jánoshalmi Foglalkoztatási osztályon keressétek meg Vékony Zsuzsannát kéleshalmi hivatalban (77/200-156) hogy ki melyik hónapba szeretne jönni!

Közlemény az ügyfélfogadás rendjéről

Tisztelt Kéleshalmiak, kedves ügyfeleink!

 

A Kormány 104/2021.(III.5.) Rendelet 12.§ 2) bekezdése értelmében „A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.”

 

Ez azt jelenti, hogy 2021. március 8-tól 2021.márcis 22-ig nincs, nem lehet személyes ügyfélfogadás!

Amennyiben szükséges, az alábbi elérhetőségeken tudják felvenni velünk a kapcsolatot:

Email címünk: hivatal@keleshalom.hu

Telefonos elérhetőségek:

 • Hivatal telefonszáma: 06-77/552-900
  • Polgármester: 1-es mellék
  • Jegyző: 2-es mellék
  • Szociális ügyek: 3-as mellék
  • Adóügyek, kifüggesztések: 4-es mellék
  • Pénzügy, számlázás: 5-ös mellék
 • Anyakönyvvezetők:
  • Kovács Gáborné 06-70/935-4013
  • Báló Csilla 06-70/376-7054

 

Megértésüket megköszönve, mindenkinek jó egészséget kívánva:

 

Szvétek Lajos Róbert

polgármester

FELHÍVÁS A TŰZESETI HALÁLOZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

 

A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente átlagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szociálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb személyek vannak kitéve.

Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része a fűtési szezon hónapjaihoz köthető.

A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng volt.

 

A tűzeseti halálozások számának csökkentése érdekében az alábbi alapvető tűzvédelmi előírások betartására szükséges felhívni az érintettek figyelmét:

 

–           Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, tűzhely) a kipattanó szikra ellen védelmet kell biztosítani megfelelő méretű, nem éghető anyagú tálca alkalmazásával!

–           Tüzelő- és fűtő berendezés valamint annak kéménye közelében – minimum 1 méteres környezetében – éghető anyagot ne tároljunk!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésben szemét, ruhanemű és egyéb hulladék égetése a kémény károsodását, későbbi tűz keletkezését okozhatja!

–           Csak megfelelő műszaki állapotban lévő Tüzelő- és fűtő berendezést használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!

–           Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen ellenőriztessük szakemberrel.

–           Az égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, szükség esetén tisztíttassuk kéményseprővel.

–           Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag kukában, zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizárólag nem éghető edényzetbe öntsük!

–           Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszélyes! (adventi koszorú, mécses, stb)

–           Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűzhelyen!

 

TEGYÜNK   A   TŰZESETI   HALÁLESETEK   CSÖKKENTÉSE   ÉRDEKÉBEN!

Személyi jövedelemadó 1%-a

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak.

Kéleshalom Község Fejlődéséért Közalapítvány  alapító okiratban foglalt célja: „A kéleshalmi óvoda, iskola és művelődési intézmények támogatása, ezen belül az Önkormányzati kötelező feladatok közül a közművelődési feladatok ellátása, A helyi infrastruktúra fejlődésének előmozdítása, Az országos jelentőségű természetvédelmi terület (ősborókás) védelme, megismerésének támogatása”

Tevékenységünk kapcsán legutóbb az általános iskola udvarán egy kerékpártároló alapját rakatuk le és letérköveztük. terveink szerint szeretnénk az idei évben befejezni és tetőt is rakni rá.

Amennyiben egyet ért a fenti célokkal , és ezek  támogatásával, úgy kérem,  támogassa alapítványunkat adója 1%-nak felajánlásával.

 

Adószámunk: 18353578-1-03

 

Köszönettel:

 

Szvétek Lajos Róbert polgármester

Rostás Róbert a kuratórium  elnöke

Pályázati lehetőség mezőgazdasági kisüzemek támogatására!

 

Tájékoztatom az érintetteket, , hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség a pályázati felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetben meghatározott értékelési szakaszokban. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd Ft.

Felhívás elérhetősége:

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1

 

Szvétek Lajos Róbert

polgármester