Kéményseprési tájékoztató

Tisztelt Kéleshalmi lakosok!

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ a kéményseprési sormunka ütemterve szerint Kéleshalom Községben 2022. április 6 és május 13 közt végzi a lakossági  ingatlanok kéményseprését.

Kéleshalom, 2022. január 27.

Szvétek Lajos Róbert polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS  

Tárgy:  M9 gyorsforgalmi út, 54. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz előkészítése, tanulmánytervének, környezeti hatástanulmányának elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése – Tájékoztatás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Lakók!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, – mint a Magyar Állam nevében eljáró Megrendelő – ajánlati felhívást tett közzé a tárgyi tervek elkészítésére. A vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján az UNITEF’83 Zrt. és a Tura Terv Kft. alkotta Konzorcium kötött szerződést a munka elvégzésére a Megrendelővel.

A tárgyi létesítmény a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.1.77. pontja szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.

A szoros határidőre tekintettel a tervezési munkát megkezdtük.

Tervezőként célunk, hogy a teljes tervezési folyamat a természetvédelmi, fejlesztési vagy egyéb okból érzékeny területek valamint az érintettek lehető legkisebb zavarásával járjon. A tervezés keretében sor kerül geodéziai mérésekre és geotechnikai feltárásokra is. A mérések során szükségessé válhat idegen területekre való belépés (2012. évi XLVI. tv. 24. § alapján).

A tervezés során szükségessé váló vizsgálatokból fakadó esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M9 gyorsforgalmi út tárgyi szakasza fejlesztésével kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben szíveskedjenek az Önkormányzathoz fordulni, ahol a kölcsönös és folyamatos együttműködés keretében minden egyéb információ rendelkezésre áll.

                                                                     Üdvözlettel:

   
Herpai László kiemelt projektvezető Unitef’83 Zrt   Balogh Imre projektvezető Tura Terv Kft.

Kútamnesztia: három év haladékot adtak az engedélyre a megyénkben is

Három évvel meghosszabbodott az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra hazánkban. A vízgazdálkodási törvény tavalyi módosításával 2023 végéig kitolódott a szankciómentes engedélyeztetés határideje.

A tavaly elfogadott törvénymódosítással az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának határideje 2023. de­cember 31-re változott. Tehát azok a létesítők vagy üzemeltetők, akik eddig az időpontig kérelmezik az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, mentesülnek a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.
A fúrt kutaknak megyénkben is fontos szerepük van, hiszen tanyai háztartások, gazdaságok, hobbikertek ivóvízellátását, illetve a locsolást és az állatok itatását is biztosították és biztosítják velük napjainkban is sok helyen.

Az idén január 1-én hatályba lépett jogszabály alapján az Agrárminisztérium kútamnesztiát hirdetett a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő, mezőgazdasági öntözési célú kutakra.

A törvénymódosítás emellett lényeges egyszerűsítést hajt végre a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vétele és a vízjogi engedélyezése tekintetében azzal, hogy a bonyolult engedélyeztetési eljárás helyett egy egyszerűsített adatlapon történő bejelentés-kötelessé válik, ha a vízkivétel kizárólag talajvízből történik.

A gazdák számára ez az érdemi egyszerűsítés költséget, időt és adminisztrációs terhet is csökkent.

Az egyéb, mélyebb kutak létesítése és üzemeltetése azonban továbbra is vízjogi engedélyhez kötött marad.

A szaktárca becslései alapján hazánkban tíz- és százezer közé tehető az ilyen engedély nélkül üzemelő öntözőkutak száma, amelyek a felszín alatti vízkészletek védelmének szempontjából is kockázatot jelenthetnek. A Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara szerint egy olyan egyszerű és költséghatékony eljárás szükséges az engedély nélküli kutak lega­lizálásához, amely elsősorban az illegális kutak feltérképezését irányozza elő.

Mint írták: ezzel – bár vízgazdálkodási szempontból nem lenne teljes az adatbázis – lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyezőforrások nagyobb arányú megismerése. Gazdasági szempontból pedig mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői engedélyezésű, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna anyagi terhet sem az államra, sem az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők számára.

Módosult a mezőgazdasági öntözési kutakra vonatkozó hatáskör

A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményekkel kapcsolatos vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskört, országos illetékességgel a Nemzeti Földügyi Központ látja el. Az ügyfelekre nézve ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló kutakra vonatkozó kérelmet 2021. január elsejét követően a Nemzeti Földügyi Központhoz kell benyújtani, melynek székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., levélcím: 1590 Budapest, Pf.: 195, telefonszám: +36-1-467-6700.

Forrás: baon.hu, bacskiskun.hu

 

https://www.bacskiskun.hu/hirek/kutamnesztia-harom-ev-haladekot-adtak-az-engedelyre-megyenkben-is 

 

Lakossági fórum!

Kéleshalom Község településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit ismertető lakossági fórumot tarunk 2018.10.15-én 14 órakor a Művelődési házban, amelyre minden érdeklődőt várunk!

A meghívó innen letölthető.